Osobowość typu borderline

Osobowość typu borderline

Osoby cierpiące na te zaburzenia charakteryzują częste zmiany nastrojów, niezwykle płynny i niestabilny obraz siebie, zachowania autoagresywne w stosunku do siebie, niestabilnymi związkami emocjonalnymi oraz lękiem przed odrzuceniem. Często osoby z tego typu zaburzeniami charakteryzują się poczuciem pustki i bezsensu życiowego. Niektórzy badacze ten typ zaburzeń kładą na osi: depresja – mania. Tego rodzaju zaburzenia wymagają leczenia terapeutycznego, stosowania środków farmakologicznych a niekiedy nawet hospitalizacji.

Read More

Osobowość narcystyczna

Osobowość narcystyczna

Osobowość narcystyczna jest to osobowość, która charakteryzuje się zarówno na jawie jak i w wyobraźni przekonaniem o własnej wielkości i nieomylności. Osoby z takimi zaburzeniami nie są zdolne do odczuwania empatii, ani postawienia się w sytuacji innych osób. Objawy zaburzeń narcystycznych Osobowość narcystyczna przejawia się poprzez: pretensjonalne wyobrażenie o własnej wielkości niezdolność do empatii zaabsorbowanie fantazjami o ogromnych sukcesach przekonanie, że warto utrzymywać kontakty jedynie z osobami o wysokim statusie wykorzystywanie innych do osiągnięcia własnych…

Read More

Zespół czołowy

Zespół czołowy

Zespół czołowy są to zaburzenia psychoorganiczne powstałe w wyniku uszkodzenia czołowej części mózgu, najczęściej ich przyczyną bywa guz. W przypadku tej choroby objawy neurologiczne poprzedzają wystąpienie objawów psychopatologicznych. W zależności od tego jaki fragment mózgu został uszkodzony mogą występować różne objawy. Zespół wypukłości czołowej W tym przypadku chorzy objawiają się zanikiem spontaniczności i możliwości wychodzenia z inicjatywą. Są apatyczni, niezdolni do podjęcia jakichkolwiek decyzji, mają również skłonność do wyolbrzymiania niektórych sytuacji. Zespół oczodołowo-czołowy Chorzy w…

Read More

Schizofrenia

Schizofrenia

Schizofrenia jest to zaburzenie psychiczne klasyfikowane jako psychoza, czyli charakteryzujące się nieadekwatnym do rzeczywistości sposobem postrzegania świata, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Wśród rodzajów objawów na podstawie, których diagnozowana jest schizofrenia należy wymienić: halucynacje, urojenia, dziwaczne zachowania, ubóstwo mowy, niemożność przeżywania radości, apatia, nieuwaga, obojętność, trudności w kontaktach społecznych i interpersonalnych, zaburzenia mimiki. Schizofrenia jest leczona zarówno terapeutycznie jak i farmakologicznie, obecnie rokowania dla pacjentów dotkniętych tą chorobą są znacznie lepsze niż jeszcze kilkanaście lat…

Read More

Osobowość dyssocjalna

Osobowość dyssocjalna

Osobowość dyssocjalną nazywa się również osobowością psychopatyczną bądź antyspołeczną. Jest to trwałe zaburzenie psychiczne polegające na niezdolności do pełnego odczuwania emocji, często pojawia się tutaj deficyt lęku przejawiający się w nieprzyswajaniu norm moralnych i niezdolności do empatii, pojawiają się problemy z uczeniem się oraz nawiązywania relacji społecznych, osoby z tą chorobą traktują związki jako środki do realizacji celów, są one bardzo powierzchowne. Pojawia się również cień psychopatyczny, który objawia się silnym wyczuleniem na krytykę oraz…

Read More