Osteoporoza

Osteoporoza jest to choroba układu kostnego, która charakteryzuje się ubytkiem masy kotnej, łamliwością kości i zwiększoną przestrzenią struktury w kościach.

Przyczyny osteoporozy

Osteoporoza jest chorobą wieku starczego, dlatego też jako jedną z jej głównych przyczyn należy zaawansowany wiek, przyczyną może być też szybkie i wczesne przekwitanie, a także mukowiscydoza.

Objawy

Początkowo choroba przebiega bezobjawowo. Z czasem pojawiają się bóle kości długich przy ich obciążaniu, obniżenie wzrostu oraz znaczna łamliwość kości.

Leczenie

W leczeniu osteoporozy wykorzystywane są: leki, fizjoterapia, wertebroplastyka przezskórna oraz odpowiednia dieta.