Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Choroba ta jest to ostre zapalenie jelita grubego lub cienkiego wynikające ze szkodliwego działania toksyn wytwarzanych przez bakterię gram-dodatnią Clostridium difficile. Jej nadmierne rozmnażanie spowodowane jest zaburzeniem naturalnej flory bakteryjnej układu pokarmowego, które często bywa wynikiem terapii antybiotykowej.

Przyczyny

Nie tylko stosowanie antybiotyków, choć to najczęściej może powodować ostre zapalenie jelita, może ono wystąpić też w przypadku chemioterapii, nowotworów, złamania kręgosłupa, ciężkich oparzeń, wstrząsów, mocznicy, niedrożności jelit, choroby Hirschsprunga czy niedokrwienne zapalenie jelita grubego oraz zakażeń o ciężkim przebiegu.

Najczęściej występujące objawy

Wśród najczęstszych objawów są wysoka temperatura, biegunka, bóle brzucha a w cięższych przypadkach odwodnienie, obrzęki z hipoalbuminemii oraz wstrząs.

Leczenie

Głównym założeniem w leczeniu tej choroby jest wyeliminowanie czynnika ją powodującego, a więc najczęściej przerwanie terapii antybiotykowej. Przywrócenie prawidłowej gospodarki wodnej organizmu poprzez podawanie elektrolitów, podawanie metronidazolu lub wankomycyny. W ciężkich przypadkach przeszczep błony jelitowej.