Osobowość narcystyczna

Osobowość narcystyczna jest to osobowość, która charakteryzuje się zarówno na jawie jak i w wyobraźni przekonaniem o własnej wielkości i nieomylności. Osoby z takimi zaburzeniami nie są zdolne do odczuwania empatii, ani postawienia się w sytuacji innych osób.

Objawy zaburzeń narcystycznych

Osobowość narcystyczna przejawia się poprzez:

  • pretensjonalne wyobrażenie o własnej wielkości

  • niezdolność do empatii

  • zaabsorbowanie fantazjami o ogromnych sukcesach

  • przekonanie, że warto utrzymywać kontakty jedynie z osobami o wysokim statusie

  • wykorzystywanie innych do osiągnięcia własnych celów

  • okazywanie arogancji i wyniosłości

  • przekonanie, że inni są zazdrośni o osobę o narcystycznych postawa.

Tego typu postawy leczone są podczas sesji terapeutycznych, często są one wynikiem braku miłości ze strony rodziców, którzy nie kochali dziecka takim jakie było, ale wyobrażenie o idealnym dziecku.