Schizofrenia

Schizofrenia jest to zaburzenie psychiczne klasyfikowane jako psychoza, czyli charakteryzujące się nieadekwatnym do rzeczywistości sposobem postrzegania świata, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości.

Wśród rodzajów objawów na podstawie, których diagnozowana jest schizofrenia należy wymienić:

  • halucynacje,

  • urojenia,

  • dziwaczne zachowania,

  • ubóstwo mowy,

  • niemożność przeżywania radości,

  • apatia,

  • nieuwaga,

  • obojętność,

  • trudności w kontaktach społecznych i interpersonalnych,

  • zaburzenia mimiki.

Schizofrenia jest leczona zarówno terapeutycznie jak i farmakologicznie, obecnie rokowania dla pacjentów dotkniętych tą chorobą są znacznie lepsze niż jeszcze kilkanaście lat temu.