Zespół czołowy

Zespół czołowy są to zaburzenia psychoorganiczne powstałe w wyniku uszkodzenia czołowej części mózgu, najczęściej ich przyczyną bywa guz. W przypadku tej choroby objawy neurologiczne poprzedzają wystąpienie objawów psychopatologicznych. W zależności od tego jaki fragment mózgu został uszkodzony mogą występować różne objawy.

Zespół wypukłości czołowej

W tym przypadku chorzy objawiają się zanikiem spontaniczności i możliwości wychodzenia z inicjatywą. Są apatyczni, niezdolni do podjęcia jakichkolwiek decyzji, mają również skłonność do wyolbrzymiania niektórych sytuacji.

Zespół oczodołowo-czołowy

Chorzy w tym przypadku skłonni są do dużych wahań nastrojów, nie odczuwają uczuć wyższych, mają osłabioną postawę krytycyzmu. Charakteryzują się nieprawidłowym wyrażaniem emocji oraz skłonnością od opowiadania niewybrednych żartów często o tematyce erotycznej.

Zespół czołowy jatrogenny

Dotyka on osoby, które zostały poddane lobotomii. Są one bezwolne, niewymagające uczuciowo, poddane i podatne na sugestie, nie występują z inicjatywą własną.